Hallgatói Tanács tag

A pályázat érvényességi ideje: 2022-05-31

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kari Részönkormányzata pályázatot hirdet a(z) Hallgatói Tanács Tag pozíció betöltésére: 1 fő hallgató számára.

Pályázhatnak: Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karra beiratkozott hallgatók.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 31. 23:59.

A pályázat tartalma: A pályázatnak tartalmának meg kell felelnie az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Ügyrendjében 6.fejezet 28§. Képviselők jogállásának foglaltaknak.  Kérjük a pályázatban megjelölni a megpályázni kívánt pozíció megnevezését és a pályázati kiírás iktatószámát!

A pályázatokat a KVK HÖK Küldöttgyűlése bírálja el a következő ülésén. Határidő után beérkezett pályázatokat a Küldöttgyűlésnek nem áll módjában figyelembe venni.
A pályázatok nyomtatott és elektronikus formában kell leadni, a palyazat@kandohok.hu email címen, illetve a józsefvárosi Kandó HÖK irodában (1084 Bp., Tavaszmező u. 17. A épület, alagsor) a fogadóórák alatt, ezek időpontjai a https://www.kandohok.hu oldalon elérhetőek.

Megbízás időtartama: 2022.06.09. – 2023.06.08.