Érdekvédelmi felelős pályázat

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kari Részönkormányzata pályázatot hirdet Érdekvédelmi Felelős pozíció betöltésére: 20 fő hallgató számára.

Az Érdekvédelmi Felelős feladatai az alábbiak:

 • Hallgatói megkeresések és problémák összegyűjtése és azok továbbítása a KHÖK Elnöksége felé.
 • Kötelezően részt vesz a KHÖK Küldöttgyűlésein.
 • Hallgatók tájékoztatása az Óbudai Egyetemen az esélyegyenlőséget biztosító rendelkezésekről.
 • Heti egy alkalommal fogadóóráink egyikén kötelezően megjelenik és a jelenléti ívet aláírja.
 • A KHÖK vagy az EHÖK által rendezett rendezvényeken való segítségnyújtás (a félév során minimum 1 rendezvényen kötelező jelleggel).
 • A KHÖK elnökség vagy az EHÖK által hozzá eljuttatott információkat a küldés vagy közzététel időpontjától számított 48 órán belül köteles továbbítani az őt megválasztók felé.
 • Kötelező havi beszámolót készítenie és azt a KHÖK Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tagja számára, valamint a választói számára elküldeni adott hónap 20-ig. A beszámolót az őszi félév esetén szeptember és a tavaszi félév esetén február hónapban nem kell elkészíteni. Adott esetben, az októberi vagy márciusi beszámolónak kell tartalmaznia az ez idő alatt történt eseményeket.
 • A beszámolónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • Hallgatói megkeresések
  • Felmerült problémák kezelése és azok továbbítása
  • Rendezvények, amelyeken részt vett
  • Egyéb, a HÖK-höz köthető tevékenységek

Az érdekvédelmi felelős egyéb jogainak és kötelezettségeinek tekintetében az OE HÖK Ügyrendjének 4.§ rendelkezik.

Jelentkezés:

A jelentkezéshez egy űrlapot kell kitöltened, amit a https://www.kandohok.hu/ef-leszek/  oldalon találsz.
Jelentkezési határidő: 2022. február 5. 23:59

Választás menete:

 • A jelentkezés lezárultát követő napon (2022.02.06.) emailben megkapod a választólapodat, a pályázati adatlapodat, a szükséges nyilatkozatokat, valamint egy Excel fájlt.
 • 20 érvényes aláírást kell összeszedned! Az érvényesség feltételiről a következő pontban olvashatsz.
 • Amint sikeresen összegyűjtötted az aláírásokat, szkenneld/fotózd be olvashatóan a pályázati lapodat, az aláírt nyilatkozatokat, az önéletrajzodat, valamint készítsd el ajánlói listádat Excel változatban is (Ehhez mindenképpen az e-mailben küldött Excel mintát használd!) és küldd el pdf. formátumban a palyazat@kandohok.hu címre. Fontos, hogy túljelentkezés esetén az e-mail érkezési ideje a mérvadó, nem az irodában történő leadás dátuma!
 • Végezetül a kész dokumentumokat (nyilatkozatok, pályázati lap, választólap, fényképes önéletrajz) add le Józsefvárosi telephelyünkön.
 • Pályázat leadási határidő: február 16. 12:00.

Az ajánlás érvényességének feltételei:

Aktív státuszú, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karra beiratkozott hallgató ajánlása, aki megadta a szükséges adatokat és aláírta az ajánló ívet.
Figyelem! Egy hallgató csak egy Érdekvédelmi Felelősnek írhat alá. Amennyiben egy hallgató több érdekvédelmi felelősnek ír alá, úgy a hamarabb leadásra kerülő pályázat során vesszük érvényességét.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Pályázati adatlap
 • Aláírt nyilatkozatok
 • Érdekvédelmi felelős választólap
 • Érdekvédelmi felelős választólap begépelt változata (Excel)
 • Rövid, fényképes szakmai önéletrajz

A kész dokumentumokat elektronikusan és papír alapon is minden jelentkezőnek le kell adni, azoknak is, akik esetleg nem érik el a meghatározott választók számát. Leadásra a Kandó HÖK Józsefvárosi telephelyén (Tavaszmező utca 17. „A” épület alagsor) fogadóórák alatt, míg elektronikusan e-mailben van erre lehetőség.

Amennyiben a pályázat nyomtatott vagy elektronikus formája nem felel meg a pályázati felhívásnak, vagy határidőn túl érkezik be a Kandó HÖK elnöksége figyelmen kívül hagyhatja azt.

A pályázattal kapcsolatban további információt a KVK HÖK irodában, illetve az alábbi email címen kaphattok: elnokseg@kandohok.hu